Menu
Magnetband 1840_615_magnetband2.jpg Magnetband 7117_615_magnetband_use.jpg Magnetband 615_MAGNETBAND_WEB_03.jpg schneiden 7118_615_magnetband_schndeiden.jpg abziehen 7119_615_magnetband_abziehen.jpg kleben 7120_615_magnetband_kleben.jpg klenen2 7121_615_magnetband_kleben2.jpg anbringen 7122_615_magnetband_anbringen.jpg anbringen2 7123_615_magnetband_anbringen2.jpg board 7137_615_use2.jpg kühlschrank 7138_615_use1.jpg

îáú¡¿Ô¡á´ ½Ñ¡Ôá

Item No. 6157409

6157409
22,55 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Netto-Preis: 18,95 €
Base price (incl. MwSt.) (MT) 2,26 €
22,55 €
Price incl. 19% VAT incl. Shipping
In Stock.
Available (1-3 days shipping time)
îáú¡¿Ô¡á´ ½Ñ¡Ôá
22,55 €
Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
Netto-Preis: 18,95 €
Base price (incl. MwSt.) (MT) 2,26 €
22,55 €
Price incl. 19% VAT incl. Shipping
In Stock.
Available (1-3 days shipping time)

 • ä½´ ¿ºú«Ô«ó½Ñ¡¿´ ¿¡ñ¿ó¿ñÒá½ý¡ÙÕ ¼áú¡¿Ô«ó ¿º ¡Ñí«½ýÞ¿Õ »ÓÑñ¼ÑÔ«ó, õ«Ô«úÓáõ¿®...
 • ÄÔÓѺáÔý ¼áú¡¿Ô¡Ò¯ ½Ñ¡ÔÒ ¡Ñ«íÕ«ñ¿¼«® ñ½¿¡Ù, »Ó¿¬½Ñ¿Ôý ¬ »ÓÑñ¼ÑÔÒ
 • îáú¡¿Ô¡á´ ½Ñ¡Ôá ¡Ñ «ßÔáó½´ÑÔ «ÔԿ߬ ¡á ½¿µÑó«® ßÔ«Ó«¡Ñ
 • ïÑ¡Ôá ú¿í¬á´, Ô«½Ú¿¡á 1 ¼¼
 • Äñ¡á ßÔ«Ó«¡á ß ¬½ÑÑóÙ¼ ß½«Ñ¼, ñÓÒúá´ - ¼áú¡¿Ô¡á´
 • ìáÓѺáÑÔß´ ¿¡ñ¿ó¿ñÒá½ý¡« «íÙþ¡Ù¼¿ ¡«ª¡¿µá¼¿
 • æ¿½á ¬ÓÑ»½Ñ¡¿´ 40 ú/ß¼2
 • Logos

  Features

  Item No.
  6157409
  Farbe
  sonstige
  õ«Ó¼á
  ½Ñ¡Ôá
  ÓẼÑÓ
  10 m x 1,5 cm x 1 mm
  úáÓá¡Ô¿´
  2 Jahre
  ß¿½á ¬ÓÑ»½Ñ¡¿´
  40 g/cm²
  Verpackungseinheit
  1 St.
  ¡á¡ÑßÑ¡¿Ñ ½«ú«Ô¿»á
  nein

  Write the first review!

  Deutscher Hersteller für professionelle Produkte des Büro-Bedarfs

  Nützlichen, langlebigen und kreativen Produktideen für Ihrem Arbeitsalltag

  Über 1.000 Produkten in ausgezeichneter Qualität und auf Sicherheit getestet.