Menu

éÑßÙ MAULtec

Item No. 1551002

1551002
42,48 €
Preis inkl. 19% MwSt. Excl. shipping cost
Netto-Preis: 35,70 €
42,48 €
Price incl. 19% VAT incl. Shipping
In Stock.
Available (1-3 days shipping time) (Normalgut)
éÑßÙ MAULtec
42,48 €
Preis inkl. 19% MwSt. Excl. shipping cost
Netto-Preis: 35,70 €
42,48 €
Price incl. 19% VAT incl. Shipping
In Stock.
Available (1-3 days shipping time) (Normalgut)

 • é ¬«¼»½Ñ¬ÔÑ ß ½¿Ô¿Ñó«® íáÔáÓÑ®¬«® 3V (æR2032)
 • îá½Ù® ÓáßÕ«ñ Ý¡ÑÓú¿¿
 • è«Ó»Òß ¿º ÒñáÓ«»Ó«þ¡«ú« »½áßÔ¿¬á
 • Äíß½Òª¿óá¯Ôß´ þÑÓѺ Ññ¿¡ßÔóÑ¡¡Ò¯ ¬½áó¿ÞÒ ON-OFF-TARE - HOLD
 • HOLD - õÒ¡¬µ¿´ õ¿¬ß¿ÓÒÑÔ »«¬áºá¡¿´ ñ¿ß»½Ñ´
 • ÇóÔ«¼áÔ¿þÑ߬«Ñ «Ô¬½¯þÑ¡¿Ñ ¿ «í¡Ò½Ñ¡¿Ñ
 • éÑß«óá´ »½áÔõ«Ó¼á 11,9 Õ 12,2 ß¼
 • âáíáÓ¿Ô óÑß«ó 16,0 Õ 12,7 Õ 4,5 ß¼
 • Logos

  Features

  Item No.
  1551002
  Farbe
  weiß
  ÓẼÑÓ óÑß«ó«® »½áÔõ«Ó¼Ù
  11,9 x 12,2 ß¼
  úáÓá¡Ô¿´
  3 Jahre
  óß»«¼«úáÔѽý¡á´ Ý¡ÑÓú¿´
  íáÔáÓÑ®¬á
  ¼áÔÑÓ¿á½ óÑß«ó«® »½áÔõ«Ó¼Ù
  »½áßÔ¿¬
  Mindestlast
  2 ú
  ñѽѡ¿Ñ
  1 ú (0-500 ú), 2 ú (500-1000 ú)
  ¡áúÓÒº¬á
  1000 ú
  Verpackungseinheit
  1 St.

  Downloads

  Briefwaage MAULtec

  Write the first review!

  Deutscher Hersteller für professionelle Produkte des Büro-Bedarfs

  Nützlichen, langlebigen und kreativen Produktideen für Ihrem Arbeitsalltag

  Über 1.000 Produkten in ausgezeichneter Qualität und auf Sicherheit getestet.