Menu
LED-Leuchte MAULstorm 8200928.jpg _Energy efficiency 6586_8200995_90_energy_efficiency.jpg 82009_gesamt 6588_82009_use.jpg

æóÑÔ«ñ¿«ñ¡Ù® ßóÑÔ¿½ý¡¿¬ MAULstorm

Item No. 8200928

8200928
Select variant
83,30 €
29,75 €
Preis inkl. 19% MwSt. Excl. shipping cost
Netto-Preis: 25,00 €
83,30 €
29,75 €
Price incl. 19% VAT incl. Shipping
In Stock.
Available (1-3 days shipping time) (Normalgut)
æóÑÔ«ñ¿«ñ¡Ù® ßóÑÔ¿½ý¡¿¬ MAULstorm
83,30 €
29,75 €
Preis inkl. 19% MwSt. Excl. shipping cost
Netto-Preis: 25,00 €
83,30 €
29,75 €
Price incl. 19% VAT incl. Shipping
In Stock.
Available (1-3 days shipping time) (Normalgut)

 • 48 ßóÑÔ«ñ¿«ñ«ó, 6500è, ñ¡Ñó¡«® ßóÑÔ
 • ÅÓÑ¿¼ÒÚÑßÔó« ñ¡Ñó¡«ú« ßóÑÔá - óÙß«¬á´ ßóÑÔ««Ôñáþá ¿ »Ó¿í½¿ªÑ¡¡«ßÔý ¬
 • ÑßÔÑßÔóÑ¡¡«¼Ò «ßóÑÚÑ¡¿¯
 • Ø¡ÑÓú«-¬½áßß ÝõõѬԿó¡«ßÔ¿ "A"
 • 濽á ßóÑÔá í«½ÑÑ 1500 ½¯¬ß »Ó¿ ÓáßßÔ«´¡¿¿ 35 ß¼
 • î¿¡¿¼á½ý¡Ù® ÓáßÕ«ñ Ý¡ÑÓú¿¿ («¬«½« 6,5 óáÔÔ)
 • æÓ«¬ ¡áÓáí«Ô¬¿ ¡á «Ô¬áº ßóÑÔ«ñ¿«ñ¡«® ½á¼»Ù í«½ÑÑ 15 000 þáß«ó
 • 使¡á ¬«Ó»Òßá 40 ß¼
 • Å«ñ󿪡ٮ »½áõ«¡
 • éÙß«Ôá ó ßÔá¡ñáÓÔ¡«® Óáí«þÑ® »«º¿µ¿¿ 43 ß¼
 • ìá »Ó«þ¡«® ÒÔ´ªÑ½Ñ¡¡«® »«ñßÔáó¬Ñ, 22 Õ 16,5 ß¼, ß »«¬ÓÙԿѼ, »ÓÑñ«ÕÓá¡´¯Ú¿¼
 • Óáí«þÒ¯ »«óÑÓÕ¡«ßÔý ßÔ«½á «Ô »«óÓѪñÑ¡¿®
 • ôñ«í¡Ù® óÙ¬½¯þáÔѽý Ò «ß¡«óá¡¿´ »½áõ«¡á
 • è½áßß ºáÚ¿ÔÙ «Ô »«ÓáªÑ¡¿´ ݽѬÔÓ¿þÑ߬¿¼ Ô«¬«¼ II
 • 使¡á ¬áíѽ´ 1,75 ¼
 • Logos

  Features

  Item No.
  8200928
  ¬ÓÑ»½Ñ¡¿Ñ
  ¡á »«ñßÔáó¬Ñ
  Energieeffizienzklasse
  A
  Farbe
  bordeaux
  Farbwiedergabe
  70
  úáÓá¡Ô¿´
  2 Jahre
  Kabellänge ca.
  1,75 m
  ß¿½á ßóÑÔá
  6,5 óáÔÔ
  µóÑÔ «ßóÑÚÑ¡¿´
  6500 èѽýó¿¡
  Lichtstärke (Lux/cm)
  1500 / 35
  Lumen
  420
  Beleuchtungsstärke (Lux/cm)
  1500 / 35
  Schutzklasse
  ll Eurostecker
  Verpackungseinheit
  1 St.

  Write the first review!

  Deutscher Hersteller für professionelle Produkte des Büro-Bedarfs

  Nützlichen, langlebigen und kreativen Produktideen für Ihrem Arbeitsalltag

  Über 1.000 Produkten in ausgezeichneter Qualität und auf Sicherheit getestet.