Menu

Garantie

Maul est particuliérement bien representée dans l'édition de Septembre du journal le Papetier de France de Septembre. Nous somme présents dans l'enquête sur l'ergonomie.

Pour en savoir plus...
 
Zichtbare gebreken moeten binnen 14 dagen na ontvangst van het product worden gereclameerd. Onzichtbare gebreken onmiddellijk nadat de fout is ontdekt. Wanneer er terecht een gebrek aan het product kenbaar is gemaakt, wordt het door ons hersteld of wordt het product door ons vervangen met uitsluiting van verdere garantieaanspraken van de zijde van de koper. Indien wij een gestelde billijke termijn hebben laten verstrijken zonder het gebrek te hebben hersteld heeft de koper het recht terug te treden van de koopovereenkomst.

Stuur het apparaat in garantiegevallen samen met de kassabon in Duitsland naar MAUL GmbH of  de zaak waar het is gekocht, in alle andere landen naar de zaak waar het is gekocht. Vermeld daarbij uw naam, adres en een beschrijving van het gebrek.Indien een defect na afloop van de garantieperiode optreedt, is tegen betaling een reparatie of vervanging mogelijk. Hiertoe kunt u zich wenden tot de zaak waar u het apparaat heeft gekocht.

Deze bepalingen sluiten de toepassing van het Europese recht niet uit.

LeveringSnelle levering naar uw depot of direct naar de eindklant.

BetrouwbaarWij zijn uw betrouwbare partner in alle aangelegenheden.

Persoonlijk advies Fon: +49 6063 502 270
Mail: export@maul.de